01 Diagnostika

01  Diagnostika

Assessment a Development centrum

 

„Hodnocení člověka má vycházet toho, co dává, a ne z toho, co je schopen dát.“ Albert Einstein

 

Assessment a Development znamenají ve volném překladu hodnotící a rozvojová soustředění. Tato půldenní nebo celodenní soustředění jsou v personální práci stále rozšířenějšími metodami zaměřenými na zjišťování stávajících a rozvojových předpokladů zaměstnanců. Jsou soustředěna na sběr předem stanovených dat a kritérií. Stávajícího nebo budoucího zaměstnavatele zajímá nejen to, co daný jedinec umí, ale také jakým člověkem je. A nejen to. Zpětná vazba slouží především samotným účastníkům k sebereflexi.
Hodnocení využívá celou škálu psychologických metod, jakými jsou psychologické testy, rozbor písma, dotazníky, řízené rozhovory, řešení typických problémů, které v daném oboru mohou nastat, hraní rolí v inscenovaných situacích, skupinové debaty apod.
Reakce a výsledky jsou analyzovány a hodnoceny jednak v průběhu celé akce, ale také detailněji po jejím ukončení. Tato komplexní analýza umožní hodnotitelům i samotným účastníkům odhalit silné stránky osobnosti, rozvojové potřeby a navrhnout postup, jak aktivně a cíleně pracovat na sebezdokonalování.Cílem posouzení způsobilosti je zmapovat:


• potenciál účastníků pro danou činnost
• získat přehled o profesionálních zájmech, potřebách, motivaci jednotlivých účastníků
• připravenost účastníků vzít na sebe danou profesionální roli
• schopnost účastníků spolupracovat a komunikovat v pracovním týmu
• ochotu ctít danou firemní kulturu a respektovat cíle dané společnosti


Možnosti využití:


• při výběrovém řízení
• při hodnocení možností profesního růstu, osobnostního potenciálu
• v rámci osobního rozvoje, koučování stávajících pracovníků
• jako podklad pro změny v organizační struktuře

Přínosy:


• výběr vhodných zaměstnanců na nejrůznější pozice
• získání objektivních poznatků o výkonové a osobnostní kapacitě posuzovaného
• předpověď možného budoucího zaměření jedince
• snížení rizika intuitivního rozhodování o dalším rozvoji zaměstnanců
• možnosti vypracování dalšího vzdělávání dle potřeb účastníků
• určení možného kariérového růstu
• nezávislé poskytnutí zpětné vazby účastníkům

Osobnostní analýzy je možné objednávat individuálně, pro vlastní sebepoznání a sebe-rozvoj a také skupinově pro firemní účely.
 


Realizace:


Česká pojišťovna, a.s.
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
Mariánské Lázně, Léčebné lázně, a.s.
Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Baxter Bio Science, s.r.o
BOBO BLOK, spol. s r.o.
ABC Českého Hospodářství a.s.
ČP INVEST investiční společnost, a.s.