01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

03  Firemní semináře

Rozvoj spolupráce
a pozitivního klimatu na pracovišti


Motto:

„Pokud žijeme, učme se jak žít“.

                                       Seneca


Cíl:

• Vědomě kultivovat mezilidské vztahy a atmosféru na pracovišti.
• Aktivně posilovat důvěru v budoucnost ve stále se měnících podmínkách.
• Význam pozitivního myšlení jako nedílné součásti dosahování žádoucích výsledků..


Obsah:

• Tvorba motivujícího klimatu na pracovišti jako nutného zázemí pro kvalitní profesionální výkon.
• Trénink sociální kompetentnosti. Umění jednat a vyjednávat ve stylu kooperace.
• Uplatňování pozitivního duševního postoje v profesionálním i osobním životě.
• Ovládání negativních emocí.
• Zdroje napětí ve skupině.
• Uvolňování komunikačních bariér a překonávání rezistence vůči změnám.
• Překonávání negativních systémů očekávání.
• Prevence konfliktů a sporů.
• Význam objektivní zpětné vazby. Přijímání a poskytování pochvaly a kritiky.
• Význam dostatku životní energie a vitality na pracovní výkon. Techniky aktivního „gruntování těla i duše“.

 

Metody:

Jedná se o interaktivní seminář, s výcvikovými prvky.