01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

05  Firemní semináře

Psychologie prosperity

aneb trénink úspěchu


Motto:

 „Úspěch je směsicí tvrdé práce a snů“.


Úspěch potřebuje stejné množství energie jako neúspěch. Všichni lidé mají v sobě hlubokou moudrost a od přírody dary v podobě talentů. Je jenom potřeba se k této úrovni své osobnosti dostat a začít využívat dosud nevyužité zdroje. Rovněž tak je úlevné „přeladit“ negativní systémy přesvědčení, které člověka blokují. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným.

 

Cíl:

Seminář pomůže odkrýt a nabídnout to nejlepší z člověka. Vnější úspěch je sycen neviditelnými informacemi. Ukáže jak je možné transformovat negativní zkušenosti a emoce do pozitivní výzvy.

• Pracovat promyšleněji ne usilovněji.
• Přehodnocovat rezervy typu měl/a bych.
• Efektivní využívání vnitřního mentálního a energetického potenciálu.


Obsah:

• Žádoucí systémy přesvědčení, zdravá sebedůvěra, proaktivita.
• Výkon = potenciál – bariéry.
• Úspěšná inteligence jako synergie analytické, emocionální praktické části.
• Principy vnitřní síly, osobní magnetismus, vliv na ostatní lidi.
• Mentalita hojnosti, síla představivosti.
• Dosud tabuizované téma – peníze., Psychologická funkce peněz.
• Emocionální bariéry kolem peněz, předsudky, zábrany, negativní systémy hodnocení… a jejich vědomé odblokování.
• Chvála myšlení a intuici talentovaných lidí.
o vidí daleko dopředu za každodenní krize a čtvrtletní zprávy,
o mají výrazné lidské vlastnosti, jsou efektivní a pokorní zároveň,
o neakceptují status quo.

Mnohé zábrany byly během života výchovnými vlivy naučeny a dlouhodobě podmiňovány. Budeme se snažit zážitkovou formou aktivně rozpouštět bránící a omezující pochybnosti, ale také a to především, trénovat smysluplné systémy přesvědčení a učit se efektivněji využívat uvolněnou energii a i aspiraci. Viditelný úspěch je sycen neviditelnými informacemi.

 

Metody:

Seminář pracuje zejména se zážitkovými metodami: řízenými skupinovými rozhovory, praktickými cvičeními, skupinovými sociálními hrami, individuálními rozhovory, osobnostními dotazníky a sebereflexí.