01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

04  Firemní semináře

Stres management

aneb cesta k pracovní dynamice člověka


Motto:

 „Zadrž zlo dokud nepropuklo,
  zastav nemoc dokud nevznikla.“

                    Přísaha čínských lékařů


Trénink je zaměřen na sebereflexi, zda vlastní chování, myšlení a cítění vede k plné životní realizaci a spokojenosti. Zážitkově vedený seminář má pomoci zmapovat nové cesty pro vlastní růst v oblasti pracovního i osobního života. Trénink si klade za cíl přijetí vlastní odpovědnosti za vlastní rozvoj.

 

Cíl:

• Růst sebejistoty v zátěžových situacích.
• Stimulace emotivity, spontaneity, tvořivosti.
• Aktivizace pozitivního životního přístupu. Uvolnění individuálních a skupinových emocí.


Obsah:

• Význam sebe přijetí, sebeúcty, respekt k sobě samému jako výchozí pozice.
• Zdravotní koučink- vědomá péče o životní energii a zdraví.
• Sebereflexe – hodnocení vlastní hladiny stresu a test míry vyčerpání.
• Psychologie zdraví. Harmonizace rozumu a citu.
• Posun individuálních hranic, možností, limitů. Vědomá aktivizace vloh, nadání, vnitřního potenciálu. Životní příběh aneb poučná životní historie.
• Překonávání stereotypů, zábran a negativních systémů přesvědčení a jejich transformace do tvůrčího potenciálu.
• Preventivní popatření proti „Syndromu vyhoření profesionálů“.
• Podmínky, za jakých jsou lidé schopni dosahovat efektivních výkonů dlouhodobě.
• Záměrná aktivizace a energetizace životní energie. Entuziasmus a osobní magnetismus.
• Rozvoj tvůrčího myšlení, trénink pružnosti mysli, motivace ke změně..
• Gruntování duše, techniky mentální hygieny.
• Význam pozitivního životního přístupu jako nezbytného předpokladu být „fit“.

 

Metody:

Výklad a beseda nad danými tématy, práce s metodickými a dotazníkovými materiály, vlastní analýza a zpětná vazba, praktický nácvik sociálních dovedností, individuální konzultace.

Upozornění!

Záležitost individuálního zrání nelze na povel. Nezbytným předpokladem je vlastní vnitřní