01 Palestra Alfa
02 Palestra
03 Nabízíme Vám
04 Reference
05 Publikace
06 Audio
07 Kontakt

05  Publikace

„Buďte zevně bohatí díky poznání a vzdělání. Buďte vnitřně bohatí díky své víře a přesvědčení“.
Sokrates.

Autorkou všech anotovaných knih je PhDr. Lea Paulínová.


 
  Psychologie pro Tebe
Informatorium, dvě vydání r.1993, 1998

Jedná se novou formu učebnice pro střední školy, která si klade za cíl pomoci studentům orientovat se v oboru psychologie. Orientace textu směřuje především k praktickému využívání psychologických i pedagogických poznatků v budoucí profesi.

 


 
  Pěšinou sebepoznání
B.I.G. 1997

Tato knížka vznikla jako reprezentativní dárková záležitost České pojišťovny, a.s., vydaná jako poděkování všem lidem, kteří se jakkoliv angažovali při likvidacích následků po povodních na Moravě. Text je rozjímavý nad tématy, která ve vyhrocených životních situacích napadají snad každého člověka. Je to publikace hojně ilustrovaná barevnými kolážemi pana Miroslava Huptycha.

 

 
  Kvantový skok do třetího tisíciletí
B.I.G. Praha r. 2000

Knížka je malým zamyšlením nad „novou dobou“, do které jako lidstvo vstupujeme. Je na spadnutí mimořádný vliv rozšiřující se techniky, medií, vliv globalizace, multikulturalismus, relativizace tradičních hodnot a mnohé další. Vše dohromady činí na psychiku člověka tlak, který nutně musí vést k radikální změně v myšlení a v pojetí smyslu života. Relativně malý „kvantový skok, stejně jako ve fyzice, učiní velkou kvalitativní změnu v našem životě.


 


 
  Pusa na dobré ráno, pusa na dobrou noc
B.I.G. Praha 2002

Knížka je opět dárkem České pojišťovny, a.s. po stoleté vodě, tentokrát v zemích Českých. Snad každý přiložil ruku k dílu tak jak uměl a tak vzniklo toto malé zamyšlení nad tím, kde je v nás ukrytý kompas, který nás směřuje v rozbouřených vodách času. Knížka si přála být a doufejme že také byla, malým pohlazením na duši všem, kteří to potřebovali. Opět je ilustrovaná snovými obrázky paní Emmy Srncové.


 


 
  Sdílení radosti
B.I.G. 2003

Knížka je oslavou radosti, odvahy, moudrosti, soucitu, sdílení i lásky. Byla vydána na požádání manželů Radky a Antonína Koláčkových. Každé jednotlivé téma je v textové podobě, v podobě myšlenkových map a v poetické formě obrázků paní Emmy Srncové.


 

  Slabikář pro babičky i pro dědečky
B.I.G. Praha 2005

Ne nadarmo se říká, že chce-li člověk vychovat dítě, potřebuje začít jeho babičkou. Babičky, stejně jako pohádkové sudičky, mají na dítě mimořádný vliv a to ať si to uvědomují nebo neuvědomují. A protože babičky vyrůstaly v úplně jiné době s jinými požadavky na člověka než nyní vyrůstají jejich vnoučata, potřebují svůj výchovný repertoár tak trochu omladit,, „zmodernizovat“. Knížka je nejenom pro prarodiče, ale samozřejmě také pro rodiče laskavým průvodcem úskalími dětského věku.
 
Možné objednat na dobírku - e-mail: leapaulinova@post.cz
210 Kč + 20 Kč poštovné a balné


 

  Duševní prostocviky
B.I.G., Praha 2007

Duševní prostocviky jsou takovou cvičebnicí životního stylu, který vede k oslavě života. Poprvé v dějinách lidstva si můžeme dovolit luxus hledat v lásce, naplnění, radosti, protože se už nemusíme snažit o „pouhé přežití“. Snad největším objevem naší generace je poznání, že lidé mohou změnit svůj mnohdy nevyhovující životní styl tím, že změní své postoje. Knížka přináší recept, který si přeje být inspirací jak začít. Informace, které nejsou doplněny o důslednou a trpělivou práci na sobě to nezachrání. A aby to přeci jenom šlo snadněji, tak je knížka doplněna o CD s nahrávkami praktických ukázek krátkých motivačních a relaxačních cvičení. ( Autogenní trénink, Trénink vnitřního úsměvu, Trénink elixíru mládí, trénink aktivace smyslů, Trénink uzdravujícího se těla.)
 
Možné objednat na dobírku přes internet,
110 Kč + 20 Kč poštovné a balné

 

  Naděje bez hranic
B.I.G. Praha 2007

Knížka je laskavou výzvou k návratu k sobě samému, dokud je čas. V současné době je většina lidí orientovaných vně sebe, je plno práce, jsou odpovědni za všechno kolem, plní očekávání druhých a v tom všem klokotání se pomalu ale jistě vytrácí smysl vlastního života.
Knížka si přeje nejenom být pohádkovým životobudičem, lázní pro unavenou duši i tělo ale také tak trochu provokujícím zamyšlením nad příčinami a následky vlastního myšlení a konání.
 
Možné objednat na dobírku - e-mail: leapaulinova@post.cz
190 Kč + 20 Kč poštovné a balné

 

  Psychologie pro Tebe
Informatorium , Praha 2008
autorky:  Lea Paulínová, Lenka Neumannová

Jedná se o třetí, zásadním způsobem přepracovanou učebnici pro studenty středních
škol, zejména pak pro zdravotnické a sociální školy. Kniha je členěna do kapitol
podle psychologických disciplín, které se na středních školách vyučují. Věřím, že
znalosti z těchto oborů mohou studenti využít nejen ve své odborné praxi, ale také
v osobním životě.
Aby cesta za poznáním tohoto krásného oboru byla zajímavá, volily jsme trojí
formu. První částí učebnice je klasický text, v němž se získají informace formou
psaného slova, tak jak je zvykem. Druhou částí jsou myšlenkové mapy, které do
učebního procesu zapojují také vizuální paměť, systémové třídění, kreativitu,
hravost, trochu poetiky a humoru. Třetí část je pak věnována slovu mluvenému, kdy
jsme si přály ulehčit studentům odpovědi na přiložené otázky a zjednodušenou
formu odpovědí jsme jim jako audioverzi namluvily.
 
v nakladatelství Informatorium na adrese www.informatorium.cz

 

  Mentalita hojnosti
B.I.G. Praha 2009

…..I když nejsem ekonom, téma peněz se v seminářích, koučincích i terapii objevuje tak často, že je až s podivem, jak je stále ještě tabuizované.
Je mnoho otázek a málo odpovědí ohledně peněz.

Co chceme vlastnit a proč ?
Proč toužíme po bohatství ?
Čím to, že peníze vyvolávají tolik emocí ?
Proč jsou tak často spojovány se štěstím nebo smůlou ?
Jak to, že nás stále překvapují tím, co dokážou ?

Knížka se snaží na některé otázky s pokorou odpovědět. Nabízí také Stránky ke tvoření, ve kterých je možné si získané informace procvičit. A aby byla knížka hezká, je ozdobena krásnými pamětními mincemi a medailemi, které vydává ČNB k významným jubileím našeho státu.

 
Možné objednat na dobírku - e-mail: leapaulinova@post.cz
210 Kč + 20 Kč poštovné a balné

 

  Opravdovost po lžičkách
B.I.G. Praha 2011

Knížka si klade za cíl aktivovat vnitřní léčivé síly člověka, který má bolest na těle, na srdci nebo na duši. Jak je známo, o fyzické tělo se stará lékař, o psychiku člověka se stará psycholog a o duchovní stránku člověka se stará kněz. A pěkně každý zvlášť. Knížka se snaží do centra pozornosti dostat celého člověka a tyto zdánlivě samostatné tři složky spojit do dynamického celku. Každá kapitola obsahuje otázky, které mohou inspirovat hledajícího člověka na cestě k vlastní hluboké moudrosti.
 
Možné objednat na dobírku - e-mail: leapaulinova@post.cz
190 Kč + 20 Kč poštovné a balné

 

  Společnýma očima
B.I.G. Praha 2012

Knížka je takovou sondou do manažerské duše našeho národa. Národa, který čítá kolem deseti milionů lidí, což je počet mnoha měst na světě. A tento nevelký počet lidí směle konkuruje světu v mnoha oborech lidské činnosti. Co je za tím? Jaké jsou vlastnosti lídrů historie i současnosti, kteří mírovou cestou udávají tón dění. Knížka nabízí otázky ke koučování v každé kapitole.
 
Možné objednat na dobírku - e-mail: leapaulinova@post.cz
210 Kč + 20 Kč poštovné a balné