01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

00  Firemní semináře

Metodika

Interaktivní semináře jsou vedené formou přednášek, diskuzí, modelových situací, prací s metodickými materiály, dotazníkových metod se sebereflexí, situačních her, modelových situací, tréninku praktických dovedností, kde získání informací slouží především k uvolnění vlastního tvořivého potenciálu. Snažím se, aby semináře byly uvolněné, atmosféra byla pozitivně tvořivá a dynamické. Optimální je aktivní, dobrovolné zapojení účastníků do společného sdílení zážitkovou formou.

Máte zájem o některý z uvedených seminářů?

Kontaktujte nás ohledně podmínek a termínu konání.