01 Koučink

01  Koučink

 „Vůdce minulosti byl vykonavatel,.
vůdce současnosti je organizátor,
vůdce budoucnosti je kouč, učitel“.


Koučink je v celém světě mimořádně se rozvíjejícím oborem. Je to nástroj ke zvyšování efektivity, výkonnosti a to nejen ve sportu, ale i ve vzdělávání, při řízení lidí i při samotném podnikání. Koučink se zaměřuje na budoucnost, rozvoj a osobní růst koučovaného. Koučovat neradit, neučí, nepomáhá, nemanipuluje nebo někoho do něčeho násilím nenutit.

Sloveso koučovat znamená „vychovávat, školit, poskytovat konzultace, navykat, naznačovat, vytvářet pozitivní klima pro vlastní cestu “. To, oč při koučinku jde, je začít používat efektivně „sám sebe“.

Koučování je metoda, která pomáhá uvolňovat vnitřní potenciál člověka a umožňuje tím maximalizovat jeho výkon. Jediná skutečná motivace je motivace vnitřní, sebe-motivace. A právě tady koučování začíná. „ Lidé podávají výkon protože chtějí, ne proto že musí.“John Whitmore
Kouč tedy rozpoznává, stimuluje, aktivizuje především silné stránky koučovaného. Rozvíjí jeho talent, dispozice, schopnosti, ale hlavně, pomáhá odstraňovat nebo omezovat vnitřní překážky omezující samotný výkon. Kdo by chtěl mít něco, co ještě nikdy neměl, bude muset udělat něco, co ještě nikdy nedělal.
 


Realizace koučinků


Česká spořitelna a.s.
Generali česká pojišťovna a.s.
Léčebné lázně mariánské Lázně a.s.
ČNB, a.s.
VZP České republiky
Kooperativa a.s.