01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

08  Firemní semináře

Klientský přístup – význam plně orientovaného přístupu na klienta


Motto:
„Konkurujeme si službou - ne již produkty“

Vždy: Profesionalita
           Lidský přístup
           Umění jednat
           Serióznost
           + něco navíc


Cíl:

• Posilovat vlastní pozitivní přístup ke klientovi a osobní sílu skrze vlastní sebe-uvědomování. Úsilí posloužit lépe než kdokoli jiný v oboru. To znamená nejen uspokojit potřeby, ale převýšit očekávání klienta.


Obsah:

• Klientský způsob uvažování jako významná strategie firemní kultury.
• Přidaná hodnota ve službách.
• Význam emocionální a sociální inteligence.
• Význam sebe-vědomí, sebe-ovládání, sebe-realizace, sebe-poznání,
• sebe- hodnocení.
• Lidské vlastnosti podporující pro-zákaznickou orientaci.
• Proaktivita plná orientace na klienta, umění jednat a vyjednávat, aktivní naslouchání a vyhledávání potřeb, prozíravost, obchodnické uvažování, serióznost, rozhodnost.
• Nevhodné styly sebe-prosazování.
• Strategie zvládání svízelných typů osob.
• Uplatňování pozitivního duševního postoje.
• Techniky duševní hygieny jako prevence „Syndromu vyhoření profesionálů“.


Používané metody:

Jedná se o interaktivní seminář s výcvikovými prvky. V semináři budou využity sociálně psychologické hry a psychologické dotazníky. Ve večerních hodinách je možné využít individuální konzultaci.