01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

07  Firemní semináře

Psychologie písma - když dopisy promluví.


Motto:

„Pokaždé, když se Vaše pero dotkne papíru a rozběhne se do křivek tvarů,
začne se odvíjet film podvědomí na promítací plátno psací plochy.
Rukopisná plocha je nejen záznam našich myšlenek, ale také otiskem obsahů nevědomí.“

 

Na počátku vývoje písma byl obraz. Trvalo mnoho staletí, než se z obrazu stal písmový znak a než se naprosto přirozený obrázkový projev převtělil do určité odtažitosti.
Současná grafologická věda se zabývá hledáním vztahů mezi osobností a písmem. Symbolicky řečeno, člověk píše tak, jak jde životem. V písmu je zaznamenám psychický i fyzický stav člověka, jeho vnitřní potenciál, rozvinuté i nerozvinuté talenty, životní síla i bolesti. V rukopise nalézáme povahové rysy, jednotlivé složky inteligence, sociální zralost, citová rozpoložení, náladové výkyvy…. A co Vaše písmo říká o Vás ?


Cíl:

• Posílit sociální kompetentnost v mezilidských vztazích.


Obsah:

• Písmo jako nástroj sebepoznání.
• Písmo jako nástroj poznání druhých lidí.
• Symbolika obsažená v rukopisu.
• Vědomá a nevědomá mysl v písmové stopě.
• Grafologie jako podpůrný nástroj při rozhodování.
• Deduktivní a induktivní metoda v přístupech ke zkoumání písma.
• Postupy a nástroje při posuzování písma.
• Nutné náležitosti písemného materiálu pro posouzení.
• Osobní analýzy písma.


Používané metody:

Výklad, práce s metodickými materiály, projektivní metody, vlastní analýza-zpětná
vazba, individuální konzultace.Upozornění:

Účastníci semináře získají základní orientaci v psychologii písma, kterou mohou používat pro vlastní potřebu. Pro profesionální využívání této metody je třeba komplexního studia.