01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

06  Firemní semináře

Efektivní komunikace


Motto:
„8O % problémů vzniká z toho, že se lidé neumějí domluvit……“


Jasně hovořit a pozorně naslouchat je uměním. Uměním, které se dá trénovat a učit.

 

Cíl:

•  Zvýšit sebejistotu při vystupování a zlepšit své působení na lidi.
•  Kultivovat, aktivně ovládat o kontrolovat svůj komunikační projev.
•  Lépe porozumět skryté komunikaci partnera.


Obsah:

•  Zásady efektivní, profesionální komunikace – její poslání.
•  Vědomá kultivace mezilidských vztahů.
•  Význam pozitivního duševního přístupu jako nedílná součást úspěšné komunikace.
•  Podmínky efektivní komunikace, vnitřní, vnější.
•  Důvěra a důvěryhodnost aneb síla slova.
•  Potřeby lidí, které je nutné při komunikaci respektovat.
•  Pozitivní duševní přístup


Techniky komunikace verbální
-  Empatie v komunikaci
-  Aktivní naslouchání
-  Rozpoznání manipulace v komunikaci.
-  Praktický nácvik
 

Techniky neverbální komunikace
-  Prvky neverbální komunikace.
-  Výhody a nevýhody neverbální komunikace.
-  Praktický nácvik.

 

Metody:

Trénink obsahuje nácvik s video - kamerou.