01 Palestra Alfa
02 Palestra
03 Nabízíme Vám
04 Reference
05 Publikace
06 Kontakt

03  Nabízíme vám

•  profesionalitu a serióznost v přístupu,
•  osobní přístup a spolehlivost,
•  otevřenost novým podnětům,
•  přirozenou radost a lehkost z poznávání,
•  ucelený a navazující program s výhledem dlouhodobé
   spolupráce

 

 

„Člověk může dělat co chce, může se stát čím chce, jestliže o tom umí snít a je ochoten pro to tvrdě pracovat.“

 

Změna, jediná jistota dneška

 

„ Plánuješ-li na rok, zasej obilí. Plánuješ-li na deset let, zasaď stromy. Plánuješ-li na celý život, investuj do vzdělání“.

 

Žijeme v době kvalitativních změn. Podmínkou prosperity jedince, firmy i celé společnosti je schopnost udržet si před křivkou změn dostatečný náskok. Všichni čelíme novým výzvám, které vyžadují odvážného ducha. Jde o to, zda-li se dokážeme stát architekty své vlastní budoucnosti. Znamená to nebát se překračovat hranice svého oboru, neustále zpochybňovat zavedený status quo, razit nové cesty a tvořivě přetvářet obraz budoucnosti tak, aby se posilovala smysluplnost života.

Potřebujeme:

  • na fyzické rovině přežít – jde o preventivní a aktivní přístup ke svému zdraví,

  • na psychické rovině se přizpůsobovat – kdy jde o relativizaci tradičních
    hodnot, nové pojetí partnerství, zjednodušení komunikace, provázanost světa, multikulturalismus, nové přístupy k vedení lidí a k jejich motivaci, finanční gramotnost, partnerský vztah při výchově dětí atd..

  • na duchovní rovině – nalézání hlubšího smyslu života a náboženskou tolerantnost.

Chcete-li, pojďme společně cvičit ducha a tělo pro udržení psychické a fyzické kondice tak jako kdysi ve starém Řecku.

 

     PSYCHICKÉ                      +

 

     FYZICKÉ

P  OZITIVNÍ POSTOJ
A  NALÝZA EMOCÍ
L  IDSKÝ PŘISTUP
E  MPATIE
S  YSTEMATICKÉ  HLEDÁNÍ
T  ÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
R  ADOST
A  ...NĚCO NAVÍC = ODVAHA
 
P  OHYB
A  NALÝZA POTŘEB
L  IDSKÝ POTENCIÁL
E  NERGIE
S  ÍLA
T  RÉNINK
R  EALITA
A  ...NĚCO NAVÍC = ZDRAVÍ


 

Úspěch není cíl, ale je to cesta, kterou k danému cíli směřujeme. Kráčíme-li touto cestou, je velmi pravděpodobné, že někde se naše připravenost setká se zajímavou příležitostí.

Úspěch v jakékoliv aktivitě potřebuje stejné množství energie jako neúspěch. Všichni lidé mají v sobě hlubokou moudrost a od přírody dary v podobě talentů. Je jenom potřeba se k této úrovni své osobnosti dostat a začít využívat dosud nevyužívané zdroje. Rovněž tak je úlevné „přeladit“ negativní systémy přesvědčení, které člověka blokují.
Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným. A pak se jen tak „mimochodem“ oni šťastní ocitnou ve správnou chvíli na správném místě se správnými lidmi.