01 Aktuální nabídka

01  Aktuální nabídka

Královská cesta – Genius loci Prahy

Duch Staré Prahy vyzařuje intuici a genialitu. Jistě ne nadarmo se Praze říká – Matka měst.
Mnozí zahraniční návštěvníci označují atmosféru Prahy za nejvíce inspirujíc na světě.

Národ obdržel mimořádnou stavitelskou perlu od svých předků. K tomu, aby byl člověk schopen přijmout toto inspirativní vyzařování, potřebuje být vůči této duchovní síle otevřen.
Ultrajemné vibrace podněcují schopnost vnitřního naladění, brnkají na utlumené nervové dráhy spojující nervovou soustavu s pocity a tělem. Ve stavitelských dílech plných symbolismu, posvátné geometre a matematiky jsou stále vyzařující impulsy tvůrců, kteří mají sílu pozitivně posilovat ty, kdož vkročí do okruhu jejich vlivu.

Koučink na Královské cestě je symbolickým průchodem člověka k hlubšímu poznání sebe sama. Nejedná se o průvodcování po Praze v pravém slova smyslu. Budeme se zastavovat na místech Prahy, která mnohdy nejsou povšimnuta, stejně tak, jako nebývají povšimnuta mnohá zákoutí našeho vědomí i podvědomí. Přijmete-li tuto společnou „procházku“ věřím, že zažijete dobrodružství vnějšího i vnitřního sebeobjevování. Na Královskou cestu je vhodné udělat si tak tři až čtyři hodiny nerušeného času.