01 Emoční inteligence
02 Psychofyz. rozvoj
03 Rozvoj spolupráce
04 Stres management
05 Psychologie prosperity
06 Efektivní komunikace
07 Psychologie písma
08 Klientský přístup
09 Techniky kreativity

02  Firemní semináře

Psychofyzický rozvoj osobnosti
aneb cesta k pracovní dynamice člověka


Motto:
„Respektovat sebe znamená vycházet ze své síly, ne ze své slabosti“.Psychofyzické metody vzdělávání jsou založeny na lidském fenoménu vzájemné vazby mezi myslí a tělem, která se stane uvědomovanou..
Nejedná se o vyučující systém jak odbourávat následky ( bolesti, stresu, frustrace, deprese), ale jedná se o soubor opatření, jak jim principielně předcházet. Výzva je především v tom, že je třeba lidi pro osobní růst a aktivní péči o své zdraví získat. Jde o to, zaměstnancům poskytnout informace dříve, než nastane akutní potřeba.


Cíl:

Seminář je určen jako nejzákladnější informace pro cílovou skupinu těch pracovníků, u nichž se vyžaduje maximální efektivita práce a kde je zároveň pracovní aktivita vykonávaná především v sedě a pracovním nástrojem je počítač.


Obsah:

• Změna – fenomén dnešní doby. Zákonitá změna vztahů, hodnot, motivace, plánování.
• Aktivní prevence příčin a důsledků intenzivní práce při sedavém stylu pracovních aktivit.
• Duševní příčiny bolestí a nemocí.
• Praktický nácvik jednoduchých, nicméně velice účinných technik relaxace a obnovy energie.
• Navození optimálního tělesného stavu, optimálního tělesného režimu. Stimulace výkonu.
• Laické odblokování krční páteře.
• Tělesné důsledky psychických tlaků a psychické důsledky tělesných tlaků.
• Vědomá energetická stimulace organismu.

 

Metody:

Seminář pracuje zejména se zážitkovými metodami: praktickými cvičeními, konkrétními nácviky požadovaných dovedností, skupinovými sociálními hrami, individuálními rozhovory, osobnostními dotazníky a sebereflexí.