01 Aktuální nabídka
02 Připravujeme
03 Smluvní podmínky
04 Přihláška

03  Smluvní podmínky a organizační

     pokyny pro otevřené kurzy